Pocket Watch Database

Index of Abbreviations & Lettermarks

Abbeviation/Mark Manufacturer Type Associated Manufacturer Alternative Formats
A.T.&Co. Case Appleton, Tracy & Co. AT&Co, A. T. & Co., A T & Co
A.W.C.Co. Case American Watch Case Co. AWCCo, A. W. C. Co., A W C Co
A.W.C.Co. Case American Watch Case Co. of Toronto, Ltd. AWCCo, A. W. C. Co., A W C Co
A.W.Co. Watch American Watch Co. AWCo, A. W. Co., A W Co
A.W.W.Co. Watch Waltham AWWCo, A. W. W. Co., A W W Co
A.W.Co. Case American Watch Co. AWCo, A. W. Co., A W Co
A.W.W.Co. Case American Watch Co. AWWCo, A. W. W. Co., A W W Co
B.&B. Case Bates & Bacon B&B, B. & B., B & B
B.&Co. Case Booz & Co. B&Co, B. & Co., B & Co
B.&S. Case Blauer & Sperry B&S, B. & S., B & S
B.&T. Case Booz & Thomas B&T, B. & T., B & T
B.A.&Co. Retailer Benjamin Allen & Co. BA&Co, B. A. & Co., B A & Co
B.K.&Co. Retailer Bigelow Kennard & Co. BK&Co, B. K. & Co., B K & Co
B.Mc.C.&Co. Case Unknown (B.McC.&Co.) BMcC&Co, B. Mc. C. & Co., B Mc C & Co
B.W.B.&Co. Case Unknown (B.W.B.&Co.) BWB&Co, B. W. B. & Co., B W B & Co
B.W.Co. Case Boston Watch Co. BWCo, B. W. Co., B W Co
B.H.&T. Case Booz, Hagstoz & Thomas BH&T, B. H. & T., B H & T
B.W.C.Co. Case Brooklyn Watch Case Co. BWCCo, B. W. C. Co., B W C Co
B.W.C.F. Case Brooklyn Watch Case Co. BWCF, B. W. C. F., B W C F
C.&B. Case Courvoisier & Berthoud C&B, C. & B., C & B
C.&M. Case Crosby & Mathewson C&M, C. & M., C & M
C.&M. Case Courvoisier & Mathey C&M, C. & M., C & M
C.&W. Case Courvoisier & Wilcox C&W, C. & W., C & W
C.&A.P. Case C. & A. Pequignot C&AP, C. & A. P., C & A P
C.&F. Case Cooper & Fellows C&F, C. & F., C & F
C.E.H.&Co. Case Chas. E. Hale & Co. CEH&Co, C. E. H. & Co., C E H & Co
C.J.&Bro. Case C. Jacot & Bro. CJ&Bro, C. J. & Bro., C J & Bro
C.W.Co. Case California Watch Case Co. CWCo, C. W. Co., C W Co
C.W.S. Case Unknown (C.W.S.) CWS, C. W. S., C W S
Chicago. Case Chicago Watch Case Co. Chicago
C.W.C.Co. Case Chicago Watch Case Co. CWCCo, C. W. C. Co., C W C Co
C.S. Case Charles Schwitter CS, C. S., C S
C.W.C.Co. Case Crescent Watch Case Co. CWCCo, C. W. C. Co., C W C Co
C.W.Mfg.Co. Case Courvoisier & Wilcox Mfg. Co. CWMfgCo, C. W. Mfg. Co., C W Mfg Co
D.&Co. Case Durand & Co. D&Co, D. & Co., D & Co
D.&Co. Case Duhme & Co. D&Co, D. & Co., D & Co
D.&Co. Watch Dean & Co. D&Co, D. & Co., D & Co
D.D.D.D. Case Dubois Watch Case Co. DDDD, D. D. D. D., D D D D
D.F.C.&Co. Case David F. Conover & Co. DFC&Co, D. F. C. & Co., D F C & Co
D.T.W.&Co. Case D.T. Warren & Co. DTW&Co, D. T. W. & Co., D T W & Co
D.W.C.Co. Case Denver Watch Case Co. DWCCo, D. W. C. Co., D W C Co
E.F.M. Case Eugene F. Margot EFM, E. F. M., E F M
E.N.W.Co. Watch Elgin ENWCo, E. N. W. Co., E N W Co
E.T.&Co. Case E. Tracy & Co. ET&Co, E. T. & Co., E T & Co
E.N.W.C.Co. Case Elgin Watch Case Co. ENWCCo, E. N. W. C. Co., E N W C Co
E.V.R. Retailer E.V. Roddin & Co. EVR, E. V. R., E V R
F.&Co. Case Fellows & Co. F&Co, F. & Co., F & Co
F.&M. Case Unknown (F.&M.) F&M, F. & M., F & M
F.&S. Case Fellows & Shell F&S, F. & S., F & S
F.D.&Co. Case Francis Dubois & Co. FD&Co, F. D. & Co., F D & Co
F.E.B. Case Unknown (F.E.B.) FEB, F. E. B., F E B
F.M. Case Unknown (F.M.) FM, F. M., F M
F.M.&Co. Case Unknown (F.M.&Co.) FM&Co, F. M. & Co., F M & Co
F.W.C.Co. Case Fahys Watch Case Co. FWCCo, F. W. C. Co., F W C Co
F.W.C.Co. Case Fidelity Watch Case Co. FWCCo, F. W. C. Co., F W C Co
G.B.&Co. Retailer Giles Brothers & Co. GB&Co, G. B. & Co., G B & Co
G.E.&S. Case Gale, Eaton & Snow GE&S, G. E. & S., G E & S
G.P.&Bro. Case Gigon, Pequignet & Bro. GP&Bro, G. P. & Bro., G P & Bro
G.W.L. Case J.A. Brown & Co. (G.W. Ladd) GWL, G. W. L., G W L
H.&T. Case Hagstoz & Thorpe H&T, H. & T., H & T
H.&Co. Case Harper & Co. H&Co, H. & Co., H & Co
H.Bros. Retailer Howard Bros. HBros, H. Bros., H Bros
H.G.G. Case Hibbard G. Gill HGG, H. G. G., H G G
H.W. Case Unknown (H.W.) HW, H. W., H W
H.W.Co. Watch Hampden HWCo, H. W. Co., H W Co
I.W.Co. Watch Illinois IWCo, I. W. Co., I W Co
I.W.C.Co. Case Illinois Watch Case Co. IWCCo, I. W. C. Co., I W C Co
J.&A. Case Juergens & Andersen J&A, J. & A., J & A
J.&C. Case Jacot & Courvoisier J&C, J. & C., J & C
J.Boss. Case J. Boss JBoss, J. Boss., J Boss
J.F. Case Joseph A. Feiner JF, J. F., J F
J.H. Case John Henry JH, J. H., J H
J.M.H. Case J.M. Harper JMH, J. M. H., J M H
J.P.C. Case Unknown (J.P.C.) JPC, J. P. C., J P C
J.S. Case Jeannot & Shiebler Watch Case Co. JS, J. S., J S
J.W.P.&Co. Case Unknown (J.W.P. & Co.) JWP&Co, J. W. P. & Co., J W P & Co
K.B.&M. Case Unknown (K.B.&M.) KB&M, K. B. & M., K B & M
K.E.&F.Co. Case Keller, Ettinger & Fink KE&FCo, K. E. & F. Co., K E & F Co
K.W.C.Co. Watch Keystone Watch Case Co. KWCCo, K. W. C. Co., K W C Co
K.U. Case Keller & Untermeyer KU, K. U., K U
K.&U. Case Keller & Untermeyer K&U, K. & U., K & U
L.&A.M. Case L. & A. Mathey L&AM, L. & A. M., L & A M
L.&S. Case Lissauer & Sondheim L&S, L. & S., L & S
L.&M.K. Case Unknown (L.&M.K.) L&MK, L. & M. K., L & M K
L.B. Case Lungren & Bell LB, L. B., L B
L.B.&Co. Retailer L. Bauman & Co. LB&Co, L. B. & Co., L B & Co
L.H.&Co. Case L. Herzog & Co. LH&Co, L. H. & Co., L H & Co
M.&B. Case Mathey & Bro. M&B, M. & B., M & B
M.C.E.&Co. Retailer M.C. Eppenstein & Co. MCE&Co, M. C. E. & Co., M C E & Co
M.B. Case Margot Bros. MB, M. B., M B
M.H.C. Case Michael H. Cronin MHC, M. H. C., M H C
N.W.J.Co. Case N.W.J.Co. NWJCo, N. W. J. Co., N W J Co
N.Y.G.W.C.Co. Case New York Gold Watch Case Co. NYGWCCo, N. Y. G. W. C. Co., N Y G W C Co
O.B.&V. Case Oppenheimer Brothers & Veith OB&V, O. B. & V., O B & V
P.&B. Case Peters & Boss P&B, P. & B., P & B
P.A.G.I. Case P.A. Giannini PAGI, P. A. G. I., P A G I
P.B.&Co. Case Peters, Boss & Co. PB&Co, P. B. & Co., P B & Co
P.K.&Co. Case Pforzheimer, Keller & Co. PK&Co, P. K. & Co., P K & Co
R.&F. Case Robert & Foster R&F, R. & F., R & F
R.L.&M.F. Retailer R.L. & M. Friedlander RL&MF, R. L. & M. F., R L & M F
R.S.P. Case Reese S. Peters RSP, R. S. P., R S P
R.W.Co. Watch Rockford RWCo, R. W. Co., R W Co
Roy&Co. Case Roy & Co. Roy&Co, Roy & Co., Roy & Co
S.&D. Case Serex & Desmaison S&D, S. & D., S & D
S.&R. Case Serex & Robert S&R, S. & R., S & R
S.&F.M. Case Unknown (S.&F.M.) S&FM, S. & F. M., S & F M
S.&M.B. Case Serex & Maitre Bros S&MB, S. & M. B., S & M B
S.W.C.Co. Case Star Watch Case Co. SWCCo, S. W. C. Co., S W C Co
S.H.H.P. Case S.H.H. Penton SHHP, S. H. H. P., S H H P
S.X. Case Essex Watch Case Co. SX, S. X., S X
T.&S. Case Thiery & Serex T&S, T. & S., T & S
U.S.W.C.Co. Case United States Watch Case Co. USWCCo, U. S. W. C. Co., U S W C Co
W. Case Benjamin J. Warner W
W.&S. Case Warren & Spadone W&S, W. & S., W & S
W.S.&Co. Case Warren & Spadone WS&Co, W. S. & Co., W S & Co
W.B.W.&Co. Case Wm. B. Warne & Co. WBW&Co, W. B. W. & Co., W B W & Co
W.P.&Co. Case Wheeler, Parsons & Co. WP&Co, W. P. & Co., W P & Co
W.P.&H. Retailer Wheeler, Parsons & Hayes WP&H, W. P. & H., W P & H
W.W.C.Co. Case Wadsworth Watch Case Co. WWCCo, W. W. C. Co., W W C Co
W.W.C.Mfg.Co. Case Western Watch Case Co. WWCMfgCo, W. W. C. Mfg. Co., W W C Mfg Co
W.J.J.Co. Retailer W.J. Johnston Co. WJJCo, W. J. J. Co., W J J Co
W.W.C.Co. Case Willemin Watch Case Co. WWCCo, W. W. C. Co., W W C Co